waxa aanu Quraanka yidhaahdo oo ku saabsan Qaabiil iyo Haabiil