Skip to content

Maalinta: Al-Qariah & At-Takathur iyo Masiixa

Surah Al-Qaryaah (Surah 101-bahalnimada) waxay ku tilmaamaysaa Maalinta Qiyaame ee soo socota sidan:

Qaarica maxay tahay.Mase taqaannaa Qaarico.Waa Maalinta Dadku noqon sida Baalallay.Buuruhuna ay noqon sida Suuf kala firdhay.Ruuxiise miisaankiisa (fiican) cuslaado.Wuxuu ku noolaan nolol raalli ah.Ruuxiise uu fududaado Miisaankiisa (fiican).Wuxuu u hoydaa (Naarta) Haawiya.

 Al-Qaryaah 101: 2-9

Suuradda Al-Qaryaah waxay noo sheegaysaa in kuwa leh miisaan aad u culus oo camal wanaagsan ay rajayn karaan inay wanaagsanaadaan Maalinta Qiyaame.

Laakiin ka warran annaga oo dheelitirka camalka wanaagsani yahay mid fudud?

Suuradda At-Takathur (Surah 102-Xifaaltanka Adduunyadu wuu Kordhaa) ayaa noo digaysa

Waxaa idin shuqliyay Dadow wax badsasho (iyo isu faanid),Intaad Xabaalaha ka tagtaan (dhimataan).Saas ma aha ee waad ogaandoontaan.Haddana saas ma ehee waad ogaandoontaan (Faanka cidhibtiisa).Haddaad dhab ahaan wax u ogtihiin (Waad dayn lahaydeen xumaanta).Dhab ahaan baad u arkaysaan (Naarta) Jaxiima,Ka dibna waxaad u arkaysaan Nartaas si yaqiin ah. Waxaana laydin warsan Maalintaas Nicmadii

.At-Takathur 102: 1-8

Suuradda At-Takathur waxay noo sheegaysaa in Naartu ay noo hanjabto Maalinta Qiyaame markaas oo ‘naloo weydiin doono’.

Ma u diyaar garoobi karnaa maalintaas haddii dheelitirkayagii camalka wanaagsan uu ahaa mid fudud?

Ciise Masiix wuxuu si gaar ah u yimid si uu u caawiyo kuweenna leh dheelitirnaan yar oo ah camalka wanaagsan. Wuxuu Injiilka ku yiri

35 Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi, Anigu waxaan ahay kibista nolosha. Kii ii yimaadaa ma gaajoon doono, kii i rumaystaana ma harraadi doono weligiis.
36 Laakiin waxaan idiin sheegay inaad i aragteen, mase rumaysataan.
37 Dhammaan wuxuu Aabbuhu i siiyo way ii iman doonaan, oo kii ii yimaadana ma eryi doono.
38 Waayo, waxaan samada uga soo degay ma aha inaan doonistayda yeelo, laakiinse inaan yeelo doonista kii i soo diray.
39 Tanu waa doonistii kii i soo diray in kuwii uu dhammaan i siiyey aanan midna ka lumin, laakiin inaan maalinta u dambaysa soo sara kiciyo.
40 Waayo, tanu waa doonistii Aabbahay in mid kasta oo Wiilka arka oo rumaysta uu nolosha weligeed ah lahaado, aniguna maalinta u dambaysa waan soo sara kicin doonaa.
41 Sidaas aawadeed Yuhuuddu way gunuuneceen, maxaa yeelay, wuxuu yidhi, Anigu waxaan ahay kibista samada ka soo degtay.
42 Waxayna yidhaahdeen, Kanu miyaanu ahayn Ciise, ina Yuusuf, kaannu aabbihiis iyo hooyadiis naqaan? Hadda sidee buu u leeyahay, Samada baan ka soo degay?
43 Markaasaa Ciise u jawaabay oo ku yidhi, Ha ka gunuunecina dhexdiinna.
44 Ninna iima iman karo hadduusan Aabbihii i soo diray soo jiidin, aniguna maalinta u dambaysa waan soo sara kicin doonaa.
45 Waxaa ku qoran kitaabbadii nebiyada, Kulligood Ilaah baa wax bari doona. Mid kasta oo Aabbaha wax ka maqlay oo ka bartay waa ii yimaadaa.
46 Ma aha in nin arkay Aabbaha, kii Ilaah ka yimid mooyaane. Isagu waa arkay Aabbaha.
47 Runtii, runtii, waxaan idinku leeyahay, Kii i rumaystaa, wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah.
48 Anigu waxaan ahay kibista nolosha.
49 Awowayaashiin waxay cidlada ku cuneen maannada, oo ay dhinteen.
50 Tanu waa kibistii samada ka soo degtay, in qof kasta cuno oo uusan dhiman.
51 Anigu waxaan ahay kibista nool ee samada ka soo degtay. Haddii qof uun kibistan cuno, weligiis wuu noolaan doonaa. Oo kibistaan siin doonaa waa jidhkayga, nolosha dunida aawadeed.

Yooxanaa 6: 35-51

Ciise Masiix wuxuu ku andacooday inuu ‘samada ka soo degay’ oo uu siin doono ‘nolosha weligeed ah’ qof kasta oo isaga rumaysta. Yuhuuddii isaga dhegaysatay waxay weyddiisteen inuu caddeeyo amarkan. Nebigu wuxuu tixraacay nebiyadii hore ee wax sii sheegay imaatinkiisa iyo awoodiisa. Waxaan arki karnaa sida Tawreedka Muuse u saadaaliyay imaatinkiisa iyo waliba nebiyadii Muuse ka dib. Laakiin maxay ka dhigan tahay ‘isaga rumaysta’? Waxaan halkaan ku eegnaa.

Ciise Masiix sidoo kale wuxuu tusay awoodiisa calaamadaha bogsashada iyo dabeecadda. Wuxuu ku sharraxay waxbaristiisa

14 Laakiin markay ahayd iidda dhexdeeda Ciise wuxuu u kacay macbudka, wax ayuuna ku baray.
15 Sidaa aawadeed Yuhuuddii ayaa la yaabtay iyagoo leh, Sidee baa kanu qorniinka u yaqaan isagoo aan weligiis baran?
16 Ciise ayaa haddaba u jawaabay oo ku yidhi, Waxbariddaydu tayda ma aha, laakiin waxaa leh kan i soo diray.
17 Haddii nin doonayo inuu doonistii Ilaah sameeyo, wuu garan doonaa waxbaridda, inay tahay tii Ilaah amase aan qudhaydu iska hadlayo.
18 Kan qudhiisu iska hadlaa, ammaantiisuu doonaa, laakiin kan doona ammaanta kan soo diray, kaasaa run ah, oo xaqdarro kuma jirto.
19 Miyaan Muuse sharciga idin siin? Midkiinnana sharciga ma yeelo. Maxaad u doonaysaan inaad i dishaan?
20 Dadkii badnaa waxay ugu jawaabeen, Jinni baad qabtaa. Yaa doonaya inuu ku dilo?
21 Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi, Shuqul keliya ayaan sameeyey, kulligiinna waad la yaabteen.
22 Sidaa aawadeed Muuse wuxuu idin siiyey gudniinta (kamana iman Muuse, waxayse ka timid awowayaashii); idinku sabtida ayaad nin guddaan.
23 Haddii sabtida nin la gudo, si aan sharciga Muuse u jabin, ma waxaad iigu cadhoonaysaan nin aan dhammaantiis sabtidii bogsiiyey?
24 Aragtida waxba ha ku xukumina, laakiin ku xukuma xukunka xaqa ah.
25 Sidaa aawadeed qaar ka mid ah kuwa Yeruusaalem waxay yidhaahdeen, Kanu miyaanu ahayn kay doonayaan inay dilaan?
26 Bal fiiriya, bayaan buu u hadlaa, waxbase kuma yidhaahdaan. Taliyayaashu runtii ma og yihiin inuu kanu yahay Masiixa?
27 Laakiin kani meeshuu ka yimid waannu og nahay, markuuse Masiixu yimaado, ninna garan maayo meeshuu ka imanayo.
28 Ciise haddaba macbudkuu ka dhex qayliyey isagoo wax baraya oo leh, Waad i taqaanniin, waana og tihiin meeshaan ka imid; anigu qudhayda kuma aan iman, laakiin kii i soo diray waa run, kan aydnaan garanaynin.
29 Anigu waa aqaan, waayo, isagaan ka imid, wuuna i soo diray.
30 Sidaa aawadeed waxay dooneen inay qabtaan, laakiin ninna faro ma uu saarin, waayo, saacaddiisii weli ma iman.
31 Laakiin qaar badan oo dadkii ahi way rumaysteen, waxayna yidhaahdeen, Masiixu markuu yimaado miyuu samayn doonaa calaamooyin ka badan kuwii kanu sameeyey?
32 Farrisiintu way maqleen dadkii badnaa oo ka gunuunacayay waxaas ku saabsanaa isaga, wadaaddadii sarena iyo Farrisiintii waxay u direen saraakiil inay soo qabtaan isaga.
33 Ciise haddaba wuxuu ku yidhi, Weli in yar baan idinla joogayaa, markaasaan u tegayaa kii i soo diray.
34 Waad i doondooni doontaan, imana heli doontaan, meeshaan joogona iman kari maysaan.
35 Sidaa aawadeed Yuhuuddu waxay isku yidhaahdeen, Kanu xaggee buu tegi doonaa oo aynaan ka heli doonin? Ma wuxuu u tegi doonaa kuwa ku kala firidhsan dadka Gariigta ah, oo wax bari doonaa dadka Gariigta ah?
36 Waa maxay hadalkan uu yidhi? Waad i doondooni doontaan, imana heli doontaan, meeshaan joogona ma iman kari doontaan.
37 Maalintii u dambaysay, oo ahayd maalintii weynayd ee iidda, Ciise ayaa istaagay oo qayliyey isagoo leh, Haddii qof uun harraado, ha ii yimaado, hana cabbo.
38 Kii i rumaysta, calooshiisa waxaa ka duuli doona webiyo biyaha nool ah, sida Qorniinku u yidhi.
39 Waxaas ayuu kaga hadlay Ruuxa oo ay kuwii isaga rumaystay heli doonaan, waayo, Ruuxa weli lama bixin, maxaa yeelay, Ciise weli ma ammaanmin.
40 Sidaa aawadeed dadkii badnaa qaarkood, goortay hadalladaas maqleen, waxay yidhaahdeen, Runtii kanu waa nebigii.
41 Qaar kalena waxay yidhaahdeen, Kanu waa Masiixii. Qaarse waxay yidhaahdeen, Laakiin Masiixii ma wuxuu ka imanayaa Galili?
42 Qorniinku miyaanu odhan, Masiixu wuxuu ka iman doonaa farcanka Daa’uud iyo tuuladii Beytlaxam oo Daa’uud joogay?
43 Sidaa daraaddeed dadkii badnaa waa kala qaybsamay aawadiis.
44 Qaarkood baa doonay inay qabtaan, laakiinse ninna faro ma uu saarin.

Yooxanaa 7: 14-44

Biyaha nool ee uu ballanqaaday wuxuu ahaa Ruuxa, oo yimid Bentekoste, oo hadda siiya Nolosha si xor ah oo inaga gaashaamanaysa dhimashada Maalinta Xukunka. Waxaan u baahanahay oo kaliya inaan qirno haraadkeena.