Skip to content

Calaamadaha iyo Mucjisooyinka ku qoran Tawreed iyo Qur’anka

Sii Sheegid ee Sabuur

Injiilka shaaca ka qaaday

Lagu kalsoon yahay oo aan la bedeli karin

Su’aalo Guud

Calaamadaha Zodiac

Maalinta: Suuradaha & Injiilka Yooxanaa

Fiidiyowyo