Skip to content

Maalinta: Al-Inshiqaq & At-Tur ama Buurta iyo Masiixa

Suuradda Al-Inshiqaq (Surah 84-The Sundering) waxay sharraxaysaa sida dhulka iyo cirka loo gariirin doono oo loo burburin doono maalinta Qiyaame.

 Marka Samadu jeexjeexanto (qiyaamada).Oy Eebe Addeecdo waana xaq addeeciddiisunee.Marka dhulka la fidiyo (qiyaamada).Oo uu soo tuuro waxa ku hoos jira, kana madhnaado. Oos Eeba Addeeco waana xaq adeeciddaasina. (wuxuu la kulmi Ruuxwalba Camalkiisa).Dadow waxaad u dhibboon ood u camalfali xagga Eebe, waadna la kulmi. Ruuxiise Kitaabkiisa (fiican) Midigta laga siiyo (waa mu’minkee).Waxaa la xisaabin xisaab fudud.Wuxuuna ku noqon Ciddiisii (Jannada joogtay) isagoo faraxsan.Ruuxiise Kitaabkiisa laga siiyo gadaashiisa (waa Dadka xune).Wuxuu u yeedhan Halaag. Wuxuuna gali Naarta Saciira.

Al-Inshiqaq 84: 1-12

Suuradda Al-Inshiqaq waxay ka digaysaa in kuwa aan waxqabadkooda la siin ‘gacantiisa midig’ ay geli doonaan ‘dab ololaya’ maalintaas.

Ma ogtahay in diiwaankaaga waxqabad la siin doono gacantaada midig ama dhabarkaaga?

Surah at-Tur (Surah 52-Buurta) ayaa si faahfaahsan u sharraxaysa sida dhulka iyo dadka loo ruxruxo Maalinta Qiyaame

 Ee iskaga tag Nabiyow intay kala kulmaan maalinta dhexdeeda lagu halaagi doono.Maalinta ayan dhagartoodu wax u taraynin wax u gargaarana uusan jirin.Kuwa xad gudbay waxaa u sugnaaday caddibaad ka sokaysa (Qiyaamada), laakiin badankoodu ma oga. 

Suuradda at-Tur 52: 45-47

Miyaad ku kalsoon tahay inaadan ‘khalad samayn’ oo aadan waligaa runta ula dhaqmin ‘been’ (been) si aad u gudubto xukunka maalintaas?

Ciise Masiix wuxuu u yimid inuu caawiyo kuwa aan hubin sida diiwaanka waxqabadkooda loo siin doono maalinta Qiyaame. Wuxuu u yimid inuu caawiyo kuwa aan lahayn caawimaad. Wuxuu yiri Injiil:

Haddaba Ciise ayaa mar kale ku yidhi, Runtii, runtii, waxaan idinku leeyahay, Waxaan ahay illinka iduhu ka soo galaan.
Kuwii hortay yimid oo dhammu waa tuugag iyo waxdhacayaal, iduhuse ma maqlin.
Waxaan ahay illinka, haddii qof uun xaggayga ka soo galo, wuu badbaadi doonaa, wuuna soo geli doonaa oo bixi doonaa, daaq buuna heli doonaa.
10 Tuuggu wax kale uma yimaado inuu wax xado oo dilo oo halleeyo mooyaane, aniguse waxaan u imid inay nolosha haystaan oo ay badnaan u haystaan.
11 Waxaan ahay adhijirka wanaagsan. Adhijirka wanaagsanu wuxuu naftiisa u bixiyaa idaha daraaddood.
12 Kan ciidanka ah oo aan adhijirka ahayn, iduhuna aanay kuwiisa ahayn, kolkuu arko yeeyda oo soo socota, wuu ka tagaa idaha oo ka cararaa. Markaasay yeeydu qabsataa oo kala firdhisaa iyaga.
13 Wuu cararaa, waayo, isagu waa ciidan uun, oo idaha waxba kama gelin.
14 Waxaan ahay adhijirka wanaagsan; waan garanayaa kuwayga, kuwayguna waa i garanayaan,
15 sida Aabbuhu ii garanayo, anna aan Aabbaha u garanayo; oo naftaydana waan u bixiyaa idaha daraaddood.
16 Ido kale ayaan leeyahay oo aan kuwa xeradan ahayn, kuwaasna waa inaan keenaa, waxayna maqli doonaan codkayga, oo waxaa jiri doona adhi keliya iyo adhijir keliya.
17 Sidaas daraaddeed Aabbuhu waa i jecel yahay, waayo, naftaydaan bixiyaa inaan mar kale qaato.
18 Ninna igama qaado, laakiin anaa iska bixiya. Waxaan leeyahay amar aan ku bixiyo, waanan leeyahay amar aan haddana ku soo qaato. Amarkan waxaan ka helay Aabbahay.

Yooxaana 10:7-18

xitaa maalintaas soo socota. Awooddaas ma leeyahay? Tawreedka Nabi Muuse wuxuu awoodiisa ku arkay xitaa laga soo bilaabo Abuuritaanka dunida lix maalmood gudahood. Markaas Zabur iyo nebiyadii ku xigay waxay sii sheegeen faahfaahinta imaatinkiisa si aan u ogaanno in imaanshihiisu runtii ahaa qorshihii samada. Laakiin sidee buu qofku ku noqdaa ‘idihiisii’ oo muxuu ula jeeday ‘naftayda ayaan u bixiyaa idaha’? Waxaan halkaan ku eegynaa.

Waxbaristii Ciise Masiix ayaa had iyo jeer dadka kala qaybisa. Tani run bay ahayd waagiisii ​​sidoo kale. Waa kan sida ay dooddani u soo gabagabowday iyo sida dadkii maqlay ay u kala qaybsameen

19 Yuhuuddu haddana way kala qaybsameen hadalladaas aawadood.
20 Badidood waxay yidhaahdeen, Jinni buu qabaa, wuuna waalan yahay, ee maxaad u maqlaysaan?
21 Qaar kale waxay yidhaahdeen, Hadalladaasu ma aha kuwa nin jinni qaba. Jinni miyuu indhaha u furi karaa nin indha la’?
22 Waxay ahayd Iidda Daahirinta Macbudka xagga Yeruusaalem, waxayna ahayd wakhtiga qabowga.
23 Ciisena wuxuu dhex socday macbudka xagga Balbalada Sulaymaan.
24 Yuhuuddu haddaba waxay isugu soo urureen hareerihiisa oo ku yidhaahdeen, Tan iyo goormaad shaki nagu sii wadi doontaa? Haddii aad Masiixa tahay bayaan noogu sheeg.
25 Ciise ayaa ugu jawaabay, Waan idiin sheegay, idinkuse ma rumaysnidin. Shuqullada aan magaca Aabbahay ku sameeyo ayaa ii marag fura,
26 laakiin ma rumaysnidin, waayo, idahayga ka mid ma ihidin.
27 Idahaygu codkaygay maqlaan, waanan garanayaa iyaga, wayna i raacaan.
28 Oo waxaan iyaga siiyaa nolosha weligeed ah, weligoodna ma lumi doonaan, oo ninna kama dhufsan doono gacantayda.
29 Aabbahaygii i siiyey iyaga ayaa wax walba ka weyn, oo ninna kama dhufsan karo gacanta Aabbahay.
30 Aniga iyo Aabbuhu mid baannu nahay.
31 Markaasay Yuhuuddu haddana dhagaxyo u gurteen inay dhagxiyaan.
32 Ciise ayaa ugu jawaabay, Shuqullo badan oo wanaagsan ayaan idinka tusay xagga Aabbahay. Shuqulladaas kee baad igu dhagxinaysaan?
33 Yuhuuddu waxay ugu jawaabeen, Shuqul wanaagsan aawadiis kugu dhagxin mayno, laakiin caytanka aawadiis iyo inaad adigoo nin ah Ilaah iska dhigayso.
34 Ciise wuxuu ugu jawaabay, Miyaanay ku qorrayn sharcigiinna, Waxaan idhi, Idinku waxaad tihiin ilaahyo?
35 Hadduu Ilaah kuwii ereygiisu u yimid ku sheegay ilaahyo (oo Qorniinkana lama jebin karo),
36 ma waxaad ku leedihiin kii Aabbuhu quduus ka dhigay oo xagga dunida u soo diray, Waad caytantaa, waayo, waxaan idhi, Wiilka Ilaah baan ahay?
37 Haddaanan samayn shuqullada Aabbahay, ha i rumaysanina.
38 Laakiin haddaan sameeyo, in kastoo aydnaan i rumaysanayn, shuqullada rumaysta, inaad ogaataan oo garataan in Aabbuhu igu jiro, anna Aabbaha aan ku jiro.
39 Sidaa aawadeed mar kale ayay dooneen inay qabtaan, wuuna ka baxsaday gacantooda.
40 Haddana wuxuu u baxay Webi Urdun shishadiisa ilaa meeshii Yooxanaa markii hore ku jiray, isagoo dad ku baabtiisaya, meeshaasuuna joogay,
41 oo qaar badan baa u yimid isaga, waxayna ku yidhaahdeen, Runtii Yooxanaa calaamo ma samayn, laakiin wax walba oo Yooxanaa ka yidhi ninkan run bay ahaayeen.
42 Kuwa badan baana halkaa ku rumaystay isaga.

Yooxanaa 10: 19-42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *