Calaamadaha iyo Mucjisooyinka ku qoran Tawreed iyo Qur’anka