Miyuu Masiixu dhiman doonaa? Masih miyuu dhiman doonaa?