waxa aanu Quraanka yidhaahdo oo ku saabsan Aadan iyo Xaawo