waxa aanu Quraanka yidhaahdo oo ku saabsan al Kitab